Skip to content

Glöm inte reseförsäkring när du är utomlands

Oavsett om du arbetar eller semestrar i andra länder är det viktigt med en reseförsäkring. Detta skydd ingår dessutom i hemförsäkringen under ett visst antal dagar, en sak som kan vara bra att komma ihåg. Behöver du utöka längden eller teckna tillägg går även detta att genomföra, så länge det sker innan det tidigare reseskyddet löper ut.

Hur du hittar en bra hemförsäkring

En fördel med hemförsäkringar är att den alltid innefattar ett skydd när du reser. Du kan antingen jämföra försäkringsbolagen mot varandra för att se vad de innehåller, alternativt ta en titt på en sida bara om hemförsäkringar.

Några försäkringsbolag erbjuder ett längre skydd än vanligt, medan andra kan täcka fler skador. Hur du än gör bör du vara medveten om att reseförsäkringen endast gäller i 45 till 60 dagar i de flesta fall, något som kan behöva förlängas med tillägg eller externa försäkringar.

Tillägg

Med ett tillägg i hemförsäkringen kan du förlänga reseförsäkringen. Detta är användbart om du exempelvis ämnar jobba halva året i ett annat land, utan att flytta dit permanent. Tänk bara på att kostnaden kan vara betydligt högre än det du betalar för din egendomsförsäkring.

Externa reseförsäkringar

Utöver hemförsäkringarna kan du även teckna specifika reseförsäkringar. Här kan du också få reseskydd för längre vistelser, men också specialanpassade tillägg för bagage, studier, hyrbilar eller extremsporter.

Det hör även till vanligheterna att du kan få ned din premie när du är yngre än 35 år. Dessa rekommenderas till exempel för backpackers eller längre semesterresor, men även för digitala nomader som har hela världen som arbetsplats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *